บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 43 ปี

ญี่ปุ่นบังคับใช้ กฎหมาย ห้ามสูบบุหรี่ ภายในอาคารสถานที่สาธารณะ

   เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจากควันบุหรี่ และ กฎหมาย ห้ามสูบบุหรี่ ในร้านอาหารและร้านค้า ญี่ปุ่นเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารตามสถานที่สาธารณะ ซึ่งจะเริ่มมีผลในปี 2020 เป็นต้นไป

   ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา (1 ก.ค. 2562) สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า กฎหมายญี่ปุ่นฉบับใหม่ซึ่งว่าด้วยการห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารตามสถานที่สาธารณะ มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นวันแรก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของควันบุหรี่มือสอง กฎหมายส่งเสริมสุขภาพฉบับปรับปรุงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพอันเป็นผลสืบเนื่องจากควันบุหรี่มือสอง

   พื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายดังกล่าวประกอบด้วยโรงเรียน โรงพยาบาล และสำนักงานของรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยกฎหมายอนุญาตให้หน่วยงานเหล่านี้กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่กลางแจ้งและติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร ผู้ดูแลหน่วยงานเหล่านี้อาจต้องเสียค่าปรับสูงถึง 500,000 เยน หรือประมาณ 141,000 บาท

   หากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่อย่างเคร่งครัดได้ ถ้าหากเป็นประชาชนจะถูกปรับสูงสุดถึง 300,000 เยน หรือประมาณ 84,000 บาท หากสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบและเพิกเฉยต่อคำเตือนจากผู้ดูแลสถานที่

   ซึ่งญี่ปุ่นจะออกกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องการ ห้ามสูบบุหรี่ภายในร้านอาหารและร้านค้า นับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2020 เป็นต้นไป อีกด้วย

รูปจาก china xinhua news

อ้างอิงจาก China Xinhua News

กลับหน้าหลัก

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,
942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jbizrecruitment.com