บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 43 ปี

บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด

ข้อมูลบริษัท (Profile)

ชื่อบริษัท (Company Name)

บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด
J Biz Recruitment Co., Ltd.
ใบอนุญาตเลขที่ 1583/2559
Recruitment Certificate 1583/2559

กรรมการ (Directors)

นางเสาวลักษณ์ อุซุย
นายประกิจ เฉลิมชัยโกศล (ผู้ถือใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ)

สถานที่ตั้ง (Company Location)

เลขที่ 942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Charn Issara Tower 1st Floor, 942/43 Rama 4 Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

ติดต่อ (Contact Us)

หมายเลขโทรศัพท์
(+66)2-632-9179

หมายเลขแฟกซ์
(+66)2-632-9354-55

E-mail
info@jbizrecruitment.com

ไปที่หน้าติดต่อเรา

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,
942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jbizrecruitment.com