บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 43 ปี

ร้านสะดวกซื้อ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง คุณคิดเห็นอย่างไร?

   ในชีวิตประจำวัน…เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเวลาเรารู้สึกหิวในช่วงกลางดึกหรือต้องการของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นในยามฉุกเฉิน เราจะไม่นึกถึงร้านสะดวกซื้อ ซึ่งสำหรับบางคนอาจมีความถี่ในการเข้ามาใช้บริการไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งต่อวันอย่างแน่นอน และยิ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงแบบนี้แล้วจะยิ่งสะดวกมากขนาดไหน…

   ในครั้งนี้เราจึงอยากนำเสนอผลสำรวจเกี่ยวกับการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงของร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเราขอเริ่มต้นด้วยประวัติอย่างย่อๆ กล่าวคือ ร้านค้าที่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าจนถึงเวลา ห้าทุ่ม หรือที่เราเรียกกันว่า “ร้านสะดวกซื้อ” เริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ของประเทศอเมริกา ซึ่งในปัจจุบันได้กลายมาเป็นธุรกิจที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงเป็นที่มาของแบบสอบถามในหัวข้อเรื่อง “การเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงของร้านสะดวกซื้อ” การสำรวจนี้ถูกจัดทำโดย  Insight Tech(Tokyo) โดยได้รับคำตอบจากชายหญิงจำนวน 1,500 คน

ซึ่งเราขอเริ่มต้นด้วยประวัติอย่างย่อๆ กล่าวคือ ร้านค้าที่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าจนถึงเวลา ห้าทุ่ม หรือที่เราเรียกกันว่า “ร้านสะดวกซื้อ” เริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ของประเทศอเมริกา ซึ่งในปัจจุบันได้กลายมาเป็นธุรกิจที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงเป็นที่มาของแบบสอบถามในหัวข้อเรื่อง “การเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงของร้านสะดวกซื้อ” การสำรวจนี้ถูกจัดทำโดย  Insight Tech(Tokyo) โดยได้รับคำตอบจากชายหญิงจำนวน 1,500 คน

   ซึ่งคำตอบที่ได้ 70% ลงความเห็นว่าควรมีการพิจารณาถึงเรื่ององค์ประกอบในการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงของร้านสะดวกซื้อ จำนวนกลุ่มคนที่เห็นด้วยมีมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย โดยเหตุผลของกลุ่มคนที่ต้องการให้มีการพิจารณาอีกครั้ง คือ รู้สึกสงสารพนักงาน โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจและร้านค้าที่มีพนักงานไม่เพียงพอ เป็นต้น พวกเขามีความกังวลในส่วนของเจ้าของธุรกิจและพนักงาน แต่ในอีกด้านหนึ่ง กลับมองว่าเป็นเหมือนเดิมแบบนี้ก็ดีแล้ว เพราะถ้าไม่มีแสงไฟจากร้านสะดวกซื้อในยามค่ำคืนบริเวณโดยรอบก็จะมืด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้ สำหรับเสียงส่วนใหญ่ยังคงมีความต้องการสถานที่ที่ช่วยป้องกันการเกิดอาชญากรรมในเมือง รวมไปถึงสถานที่ที่จำเป็นในยามฉุกเฉิน

   และนอกจากนี้เมื่อลองถามว่า “คิดว่าดีหรือไม่? ถ้าร้านสะดวกซื้อมีวันหยุด” คำตอบที่ได้คือ “ถ้ามีก็ดี”  ซึ่งมีมากกว่า “ไม่ดี” จากผลสรุปของแบบสอบถามที่เราได้นำเสนอในครั้งนี้คิดว่าอาจเป็นประโยชน์กับหลายฝ่าย ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

ร้านสะดวกซื้อ

อ้างอิงจาก Yahoo News Japan

กลับหน้าหลัก

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,
942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jbizrecruitment.com