บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 43 ปี

ก.แรงงาน ประชุม คกก. ที่ปรึกษาปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม

   วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน

   โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณานิยามอาชีพสาขาการผลิตทางเภสัชกรรม สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม

อ้างอิงจาก กระทรวงแรงงาน

อ้างอิงจาก กระทรวงแรงงาน

กลับหน้าหลัก

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,
942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jbizrecruitment.com