บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 44 ปี

กระทรวงแรงงาน ย้ำ ! ปัญหาว่างงานไร้กังวล พร้อมให้บริการหลายช่องทาง

   กระทรวงแรงงาน แจงสถานการณ์การว่างงานไม่น่าห่วง ปัญหาว่างงานไร้กังวล เพราะมีอัตราลดลงทั้งจากเดือนที่แล้ว และช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมย้ำภาครัฐให้บริการรับสมัครงานหลายช่องทาง

   นายอภิญญา สุจริตตานันทน์ ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38.42 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 37.78 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นแรงงานที่ทำงาน ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิตและภาคบริการ และการค้า และเป็นผู้ว่างงาน 3.77 แสนคน หรือร้อยละ 1.0 ของกำลังแรงงานรวม ปัญหาว่างงานไร้กังวล เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

   คือไตรมาสสอง ปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 3.4 หมื่นคนทั้งนี้อัตราการว่างงานในภาพรวมปัจจุบัน ยังถือว่าอยู่ในระดับคงที่ คือ 1.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตรการว่างงานอยู่ที่ ร้อยละ 1.1 สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการว่างงานไม่รุนแรงและน่ากังวล ทั้งนี้หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ต่อสถานการณ์การว่างงานดังกล่าว

   ซึ่งมองว่าขณะนี้ยังไม่น่าเป็นห่วง โดยได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานวางแนวทางช่วยเหลือให้ผู้ว่างงานหลายช่องทาง โดยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำฐานข้อมูลความต้องการแรงงานในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมความต้องการแรงงานให้ตรงกับตลาดแรงงาน จัดให้มีการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับแรงงานในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

   โดยมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิต มีการบูรณาการกับภาคเอกชนในการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุ ตลอดจนแบ่งปันข้อมูลสถาณการณ์ ด้านความต้องการตำแหน่งงานต่างๆ อีกทั้งยังได้เตรียมการประสานภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านแรงงานรับเมกกะโปรเจกของรัฐบาล อาทิ โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมต่อ 3 สนามบิน

ข้ออมูลจาก กระทรวงแรงงาน

กลับหน้ารวมบทความ

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,
942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jbizrecruitment.com