บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 43 ปี

ประกันสังคม ยืนยันสิทธิรักษาพยาบาลไม่ด้อยกว่าสิทธิอื่น

   นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีสิทธิรักษาวัณโรคของผู้ประกันตนไม่เท่าเทียมสิทธิบัตรทอง จากกรณี ธีร์ ภูมิธนะวัชร์ อดีตดาราป่วยวัณโรคทับตับและต่อมน้ำเหลือง แต่ต้องจ่ายค่ารักษา ว่า สปส.ดูแลคุ้มครองผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยทุกโรค

   โดยโรงพยาบาลที่ตกลงเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญากับ สปส.ต้องให้การดูแลรักษาพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย และสั่งใช้ยาเป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา ซึ่งแพทย์ผู้รักษาต้องยึดมาตรฐานวิชาชีพและมิได้เลือกปฏิบัติ แต่ให้การรักษาเช่นเดียวกันในผู้ป่วยทุกกองทุน

   นายอนันต์ชัย กล่าวว่า กรณีการรักษาโรควัณโรค หากแพทย์ผู้รักษามีความจำเป็นต้องส่งตรวจอณูชีววิทยาเพื่อวินิจฉัยโรค การส่งตรวจเอกซเรย์ การตรวจห้องปฏิบัติการใดๆ ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

   สำหรับยารักษาวัณโรคที่แพทย์สั่งใช้ในกองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาของ สปส. ต้องมีมาตรฐานทางเภสัชกรรมโดยกำหนดให้เลือกซื้อยาที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP และต้องขึ้นทะเบียนรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทุกรายการ ผู้ประกันตนจึงมั่นใจได้ในมาตรฐานคุณภาพยาของสถานพยาบาลประกันสังคมทุกแห่ง

   นายอนันต์ชัย กล่าวว่า เรื่องที่เผยแพร่ออกไปอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สปส.จะมีการชี้แจงและทำความเข้าใจกับทางกองวัณโรค และจะรับฟังทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน และเกิดความร่วมมือที่ดีต่อกันในโอกาสต่อไป

อ้างอิงจาก สำนักงานประกันสังคม

กลับหน้าหลัก

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,
942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jbizrecruitment.com