บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 43 ปี

วิศวกรการผลิต (Production Engineer) 78 views1 application

ประเภทธุรกิจ

บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

รายละเอียดงาน

 • ตรวจเช็คมาตรฐานการผลิตสินค้า จัดทำและปรับปรุงแผนการผลิต
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต
 • ร่วมทดลองการผลิตสินค้าใหม่ของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนา ปรับปรุง ติดตามความคืบหน้าของการผลิตสินค้าใหม่
 • ตรวจสอบการใช้งานเครื่องจักร
 • ประชุมรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน ชี้แจงปัญหา สอนการทำงาน ประเมินงานและมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสมควร
 • จัดทำสรุปผลของส่วนการผลิต
 • วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการผลิต เครื่องจักร พร้อมหารือหรือนำเสนอแนวทางการแก้ไขในที่ประชุม
 • จัดทำแผนการปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาภายในฝ่ายการผลิต
 • กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงหรือชาย
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายผลิต
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้

ความสามารถด้านภาษา

 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

ความสามารถด้านอื่นๆ

 • ใช้งาน MS Office ได้
 • สามารถขับรถได้

วัน-เวลาทำงาน

วันจันทร์ – วันศุกร์ – วันเสาร์เว้นเสาร์
เวลา 08.00 – 17.00

วันหยุด

 • วันเสาร์-อาทิตย์
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดตามประกาศของบริษัท

สิทธิประโยชน์

 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • ประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ค่าเดินทาง
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี และอื่นๆ

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job

J Biz Recruitment Co., Ltd.

タイで人材紹介ビジネス
Company Information
 • Total Jobs 8 Jobs
 • ชื่อบริษัท J Biz Recruitment Co., Ltd.
 • วิสัยทัศน์บริษัท タイで人材紹介ビジネス
 • ที่อยู่บริษัท ชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 1, ถนนพระราม4, สุริยวงศ์, บางรัก, กรุงเทพมหานคร
 • ที่อยู่บริษัท กรุงเทพมหานคร
 • Email info@jbizrecruitment.com
 • หมายเลขโทรศัทพ์ 02-632-9179
Connect with us

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,
942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jbizrecruitment.com