บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 43 ปี
ตำแหน่งงาน

Quality Assurance Engineer

ประเภทงาน

บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

รายละเอียดงาน
 • จัดทำแผนงานในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายประกันคุณภาพ
 • กระจายเป้าหมายในการทำงานให้พนักงานที่รับผิดชอบดูแลนำไปควบคุมปฏิบัติ
 • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าว่าสินค้าที่ส่งมอบเป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • ประสานงานกับหน่วยงานพัฒนาสินค้า (New Part/Part Approval) เพื่อกำหนดจุดตรวจสอบให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
 • จัดทำมาตรฐานในการตรวจเช็ค/วัดสินค้าระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป
 • ติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา, ข้อบกพร่องของวัตถุดิบจาก Supplier และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยประสาทงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์สาเหตุ, แก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
 • สรุปผลการดำเนินการในแผนกทุกเดือน
 • ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของบริษัท
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความสามารถด้านภาษา
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการพูด, การอ่าน, การเขียนและการฟัง
ความสามารถด้านอื่นๆ
 • หากมีความรู้เรื่องระบบคุณภาพต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ISO.9001, ISO14001, OHSAS, TPM, IATF16949, 5ส. เป็นต้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
วัน-เวลาทำงาน

วันจันทร์-วันศุกร์ บางวันเสาร์
เวลา 8.30 – 17.00 น.

วันหยุด
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดตามปฏิทินบริษัท
สิทธิประโยชน์
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าอาหาร
 • เบี้ยเลี้ยงการทำงานล่วงเวลา
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • และอื่น ๆ

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job

J Biz Recruitment Co., Ltd.

タイで人材紹介ビジネス
Company Information
 • Total Jobs 12 Jobs
 • ชื่อบริษัท J Biz Recruitment Co., Ltd.
 • วิสัยทัศน์บริษัท タイで人材紹介ビジネス
 • ที่อยู่บริษัท ชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 1, ถนนพระราม4, สุริยวงศ์, บางรัก, กรุงเทพมหานคร
 • ที่อยู่บริษัท กรุงเทพมหานคร
 • Email info@jbizrecruitment.com
 • หมายเลขโทรศัทพ์ 02-632-9179
Connect with us

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,
942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jbizrecruitment.com