บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 44 ปี

การฝากตำแหน่งงาน

บริการ ของ บริษัทจัดหางาน เจ บิซ จำกัด (J Biz Recruitment Service)

บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด เป็นบริษัทจัดหางาน ที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายของกระทรวงแรงงาน จึงจำเป็นต้องตรวจสอบตำแหน่งงานที่จะลงบนเว็บไซต์ และขออนุญาตจากกรมแรงงานเพื่อประกาศตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด ในฐานะบริษัทจัดหางาน ซึ่งการดำเนินการจัดหาบุคลากร จะจัดทำโดยบริษัทจัดหางาน เจ บิซ ทั้งกระบวนการ

บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด ไม่มีการลักลอบ หรืออาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในการให้บริการโดยแอบอ้างว่าเป็นการลงประกาศเองของลูกค้า ดังนั้นการแจ้งตำแหน่งโดยบริษัทผู้ว่าจ้างเองจึงไม่สามารถกระทำได้บนเว็บไซต์แห่งนี้ นอกจากนี้ บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด จะไม่มีการคิดค่าบริการใด ๆ กับทาง คนหางาน ทั้งสิ้น

ตรวจสอบเงื่อนไข และสัญญาในการจัดหาบุคลากร รวมถึงการดำเนินการของบริษัทจัดหางาน เจ บิซ จำกัด อย่างละเอียด ทั้งในเรื่องของเงื่อนไขสัญญา กระบวนการ และการชำระเงิน ก่อนตกลงทำสัญญา

ค่าบริการจะคำนวนจาก 20% ของค่าจ้าง 13 เดือน ของลูกจ้างที่บริษัทจัดหางาน เจ บิซ จำกัด ดำเนินการให้ (ค่าจ้างหมายถึง เงินเดือน และ ค่าตำแหน่ง) ทั้งนี้ จะต้องไม่ต่ำกว่า 60,000 บาท ต่อ 1 คน ในกรณีที่การคำนวนแล้วต่ำกว่า จะคิดค่าบริการที่ 60,000 บาท

กรอกข้อมูลตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน และรายละเอียดของงานให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และคนหางาน ให้เข้าใจตำแหน่งงานอย่างถูกต้อง

บริษัทจัดหางาน เจ บิซ จำกัด จะดำเนินการติดต่อ เพื่อจัดทำสัญญา และระหว่างนั้นจะจัดทำการขออนุญาตประกาศกับกรมการจัดหางาน เพื่อจัดหาบุคลากรให้ท่าน

เมื่อประกาศแล้ว ทางบริษัทจะทำการรวบรวมรายชื่อพนักงาน ก่อนจะทำการทดสอบความสามารถ การสัมภาษณ์ และการดำเนินการนัดหมายสัมภาษณ์งานให้กับท่าน

กรุณาอ่านข้อตกลงต่าง ๆ ในสัญญา สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,
942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jbizrecruitment.com